Vosmaer beschryving

Date

1778

Authors

Vosmaer, A. (Arnout), 1720-1799

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

P. Meijer

Abstract

Department

Description

Contents: [1]. Beschryving van een onlangs nieuw ontdekt en nog geheel onbekend soort van Africaansch breedsnuitig varken, of bosch-zwyn -- [2]. Beschryving van twee verschillende en voor als nog zeer weinig bekende platstaart slangen, zynde de bruin-rug uit Mexico, en de geringde uit de Indische zeen, beide, met nog eene verschillende soorte van de laatstgemelde -- [3]. Beschryving van eene sierlyk geteekende, en over het hoofd en den hals twee lange zwarte streepen hebbende Surinaamsche ratelslang, nevens nieuwe proefnemingen, in 'sgravenhage genomen, op de doodelyke uitwerkselen der vergiftige beet van een leevend over-gebragt soort dier slangen -- [4]. Beschryving van eene geheel nieuwe of onbekende soort van Oostindischen grooten en langstaartigen vliegenden eekhoorn, van de molukkische of Philipynsche eilanden -- [5]. Beschryving van eene zeldzaame Amerikaansche langstaartige aap-soort, by den inlander gweoonlyk genaamd quatto, en by de Hollanders bosch-duivel, of slinger-aap, uit de Hollandsche volkplanting Surinamen -- [6]. Beschryving van een tot nu toe onbekende vyfvingerige luiaard-soort, in Bengaalen vallende -- [7]. Beschryving van eene zeldzaame Amerikaansche nog niet beschreeven slinger-aap-soort, genaamd de fluiter, uit de Hollandsche volkplanting Surinamen -- [8]. Beschryving van eene zeldzaame Afrikaansche nog niet beschreeven kat-soort, genaamd de bizaam-kat, op de Kaap de Goede Hoop vallende -- [9]. Beschryving van een geheel nieuwe of onbekende soort van Amerikaansche langstaartige, en eekhoornachtige klaauwen hebbende wezel, potto genaamd, overgebragt uit de Hollandsche volkplanting Surinamen -- [10]. Beschryving van den Oostindischen krokodillen-dooder, genaamd ichneumon, in Bengaalen vallende -- [11]. Beschryving van een zeer fraaiën, zeldzaamen, of mis-schien geheel onbekenden Amerikaanschen langstaartigen ys-vogel, aan den welken men twee voor-, en twee agter-vingers ontmoet, herwaarts gebragt uit de Hollandsche volkplanting, de Berbice -- [12]. Beschryving van den Amerikaanschen trompetter, zynde een genoegzaam onbekenden, en eene zonderlinge eigenschap hebbende vogel, koomende uit Surinamen -- [13]. Beschryving van twee zeer fraaie, kortstaartige Oost-Indische ys-vogeltjes, beiden voorzien met twee voor-, en eenen agter-vinger -- [14]. Beschryving van eenen fraaiën Amerikaanschen lyster, quereiva genaamd, in Brasil vallende -- [15]. Beschryving van den Amerikaanschen rots-haan, zynde een wonder-schoone en nog weinig bekende vogel, overgebragt uit Surinamen -- [16]. Beschryving van eenen Afrikaanschen nog geheel onbekenden roof-vogel, de Sagittarius genaamd, op de Kaap de Goede Hoop vallende -- [17]. Beschryving van eene fraaije Oost-Indische papegaay-soort, de groote purper-roode loeri genaamd, in Ceylon vallende -- [18]. Beschryving van een verwonderbaar fraai Amerikaansch ys-vogeltje, hebbende byna geen staart, doch voorzien met twee voor-, en twee agter-vingers, koomende uit de Hollandsche volkplanting, genaamd de Berbice -- [19]. Beschryving van eenen zeldzaamen Oostindischen nog niet beschreeven bosch-hond, in Ceylon vallende -- [20]. Beschryving van eene zeldzaame Oostindische nog niet beschreeven bosch-kat, in Japan vallende -- [21]. Beschryving van een genoegzaam nog onbekend en allersierlykst bokje, 't welk wy om deszelfs fraaije en fyen gestalte noemen, het guineesche juffer-bokje -- [22]. Beschryving van eene zeer vreemde en geheel nieuwe soort van Africaansch basterd-mormeldier, zich onthoudende op de steen- of klipbergen van de Kaap de Goede Hoop -- [23]. Beschryving van de zo zeldzaame als zonderlinge aap-soort, genaamd orang-outang, van het eiland Borneo.

LCSH Subject Headings

Citation