Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Diaz-Hurtado, Jessica Natalia75185.44%0.00
2author_keyword:Orta, Jonathon David65474.40%0.00
3subject_keyword:Brazil59567.69%0.00
4subject_keyword:Hip Hop50657.57%0.00
5subject_keyword:Race40646.19%0.00
6subject_keyword:Space40546.08%0.00
7subject_keyword:Rio de Janeiro38744.03%0.00
8subject_keyword:Youth26530.15%0.00
9department_keyword:Latin American Studies25228.67%0.00
10dateIssued_keyword:201420323.09%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
879100.00%0.00