• Poetry 

   Samartzidis, Nikolaos (2002)
  • Heather 

   Samartzidis, Nikolaos (2006)
  • Treasure 

   Samartzidis, Nikolaos (2006)
  • Ulysses 

   Samartzidis, Nikolaos (2006)
  • Deep Blue Sea 

   Samartzidis, Nikolaos (2006)
  • Seaweed 

   Samartzidis, Nikolaos (2006)
  • Journey 

   Samartzidis, Nikolaos (2006)
  • Athens 

   Samartzidis, Nikolaos (2007)
  • Olynthos 

   Samartzidis, Nikolaos (2007)
  • Adiantum 

   Samartzidis, Nikolaos (2011)
  • Nostalgic 

   Samartzidis, Nikolaos (2015)
  • Grillos 

   Samartzidis, Nikolaos (2016)
  • Thyme 

   Samartzidis, Nikolaos (2016)
  • Panormos 

   Samartzidis, Nikolaos (2016)
  • Achaea 

   Samartzidis, Nikolaos (2016)
  • Melidoni 

   Samartzidis, Nikolaos (2017)
  • Anadyomene 

   Samartzidis, Nikolaos (2017)
  • Pelion 

   Samartzidis, Nikolaos (2017)
  • Dylanology III 

   Samartzidis, Nikos (2017)
  • Dylanology II 

   Samartzidis, Nikos (2017)