• Brak, razvod, deti 

      Zheleznogorskiĭ, Gr. (Grigoriĭ) (I͡Urid. izd-vo Narkomi͡usta USSR, 1925)