Vosmaer beschryving

Show full record

Title: Vosmaer beschryving
Author: Vosmaer, A. (Arnout), 1720-1799
Description: Contents: [1]. Beschryving van een onlangs nieuw ontdekt en nog geheel onbekend soort van Africaansch breedsnuitig varken, of bosch-zwyn -- [2]. Beschryving van twee verschillende en voor als nog zeer weinig bekende platstaart slangen, zynde de bruin-rug uit Mexico, en de geringde uit de Indische zeen, beide, met nog eene verschillende soorte van de laatstgemelde -- [3]. Beschryving van eene sierlyk geteekende, en over het hoofd en den hals twee lange zwarte streepen hebbende Surinaamsche ratelslang, nevens nieuwe proefnemingen, in 'sgravenhage genomen, op de doodelyke uitwerkselen der vergiftige beet van een leevend over-gebragt soort dier slangen -- [4]. Beschryving van eene geheel nieuwe of onbekende soort van Oostindischen grooten en langstaartigen vliegenden eekhoorn, van de molukkische of Philipynsche eilanden -- [5]. Beschryving van eene zeldzaame Amerikaansche langstaartige aap-soort, by den inlander gweoonlyk genaamd quatto, en by de Hollanders bosch-duivel, of slinger-aap, uit de Hollandsche volkplanting Surinamen -- [6]. Beschryving van een tot nu toe onbekende vyfvingerige luiaard-soort, in Bengaalen vallende -- [7]. Beschryving van eene zeldzaame Amerikaansche nog niet beschreeven slinger-aap-soort, genaamd de fluiter, uit de Hollandsche volkplanting Surinamen -- [8]. Beschryving van eene zeldzaame Afrikaansche nog niet beschreeven kat-soort, genaamd de bizaam-kat, op de Kaap de Goede Hoop vallende -- [9]. Beschryving van een geheel nieuwe of onbekende soort van Amerikaansche langstaartige, en eekhoornachtige klaauwen hebbende wezel, potto genaamd, overgebragt uit de Hollandsche volkplanting Surinamen -- [10]. Beschryving van den Oostindischen krokodillen-dooder, genaamd ichneumon, in Bengaalen vallende -- [11]. Beschryving van een zeer fraaiën, zeldzaamen, of mis-schien geheel onbekenden Amerikaanschen langstaartigen ys-vogel, aan den welken men twee voor-, en twee agter-vingers ontmoet, herwaarts gebragt uit de Hollandsche volkplanting, de Berbice -- [12]. Beschryving van den Amerikaanschen trompetter, zynde een genoegzaam onbekenden, en eene zonderlinge eigenschap hebbende vogel, koomende uit Surinamen -- [13]. Beschryving van twee zeer fraaie, kortstaartige Oost-Indische ys-vogeltjes, beiden voorzien met twee voor-, en eenen agter-vinger -- [14]. Beschryving van eenen fraaiën Amerikaanschen lyster, quereiva genaamd, in Brasil vallende -- [15]. Beschryving van den Amerikaanschen rots-haan, zynde een wonder-schoone en nog weinig bekende vogel, overgebragt uit Surinamen -- [16]. Beschryving van eenen Afrikaanschen nog geheel onbekenden roof-vogel, de Sagittarius genaamd, op de Kaap de Goede Hoop vallende -- [17]. Beschryving van eene fraaije Oost-Indische papegaay-soort, de groote purper-roode loeri genaamd, in Ceylon vallende -- [18]. Beschryving van een verwonderbaar fraai Amerikaansch ys-vogeltje, hebbende byna geen staart, doch voorzien met twee voor-, en twee agter-vingers, koomende uit de Hollandsche volkplanting, genaamd de Berbice -- [19]. Beschryving van eenen zeldzaamen Oostindischen nog niet beschreeven bosch-hond, in Ceylon vallende -- [20]. Beschryving van eene zeldzaame Oostindische nog niet beschreeven bosch-kat, in Japan vallende -- [21]. Beschryving van een genoegzaam nog onbekend en allersierlykst bokje, 't welk wy om deszelfs fraaije en fyen gestalte noemen, het guineesche juffer-bokje -- [22]. Beschryving van eene zeer vreemde en geheel nieuwe soort van Africaansch basterd-mormeldier, zich onthoudende op de steen- of klipbergen van de Kaap de Goede Hoop -- [23]. Beschryving van de zo zeldzaame als zonderlinge aap-soort, genaamd orang-outang, van het eiland Borneo.
Department: UT Libraries
Subject: Zoology Description Illustrations 18th century Arnout Vosmaer Flat tail snakes Sea snakes Sea kraits Rattlesnakes Africa Boars Pigs Mexico Suriname Squirrels Flying squirrels Monkeys America Leopards East Indies Indonesia India Wildcats Japan Cape of Good Hope South Africa Birds Parrots Trumpeter birds South America Crocodiles Ceylon Sri Lanka Antelopes Orangutans Borneo Zoology
URI: http://hdl.handle.net/2152/14336
Date: 1778

Files in this work

Description: Fascicle [2], Platstaart slangen
Download File: txu-oclc-20617290.pdf
Size: 4.981Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [17], Papegaay-soort
Size: 6.479Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [14], Lyster
Size: 5.272Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [16], Roof-vogel
Size: 5.634Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [1], Breedsnuitig varken
Size: 7.848Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [18], Vogeltje
Size: 4.183Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [13], Vogeltjes
Size: 5.255Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [10], Krokodillen-dooder
Size: 6.626Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [23], Orang-outang
Size: 15.15Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [3], Ratelslang
Download File: txu-oclc-56787922.pdf
Size: 13.01Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [8], Bizaam-kat
Size: 3.839Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [15], Rots-haan
Size: 5.308Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [12], Trompetter
Size: 5.670Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [9], Wezel
Size: 4.111Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [6], Luiaard
Size: 11.40Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [11], Vogel
Size: 6.571Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [4], Vliegenden eekhoorn
Size: 6.764Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [7], Slinger-aap-soort
Size: 3.178Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [20], Bosch-kat
Size: 4.070Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [19], Bosch-hond
Size: 4.017Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [21], Juffer-bokje
Size: 5.537Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [22], Mormeldier
Size: 5.945Mb
Format: application/pdf
Description: Fascicle [5], Slinger-aap
Size: 5.408Mb
Format: application/pdf

This work appears in the following Collection(s)

Show full record


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Information